Escales d'Emergència en Edificis | Evacuació Segura | UNIC
Filter by Categorías

Blog

Notícies i novetats del sector industrial

Escales d’emergència en edificis: evacuació segura per als seus operaris

25 febrer 2020

Està realitzant treballs en un edifici de diverses plantes? Pensa en el muntatge d’escales d’emergència per a l’accés de personal a les plantes? Necessita equips per garantir una correcta evacuació de persones en cas d’emergència?

Les escales d’emergència en edificis són la solució ideal que estava buscant. I és que, aquestes estructures, no només són útils per a optimitzar i facilitar l’accés, sinó que són imprescindibles per a garantir l’evacuació en casos d’emergència ja que garanteixen una correcta i segura evacuació de les persones que es troben a l’edifici.

Per què necessito instal·lar escales d’emergència en edificis i obres?

La construcció d’escales d’emergència en edificis durant construccions és clau per a realitzar una evacuació segura dels operaris, tal com apunta el Codi Tècnic d’Edificació, ja sigui per a casos d’incendis o qualsevol altre tipus d’emergència.

Per a això haurà de llogar i instal·lar en la seva construcció les escales d’emergència que compleixin amb tota la normativa requerida. A UNIC comptem amb una àmplia selecció d’escales d’emergència en edificis homologades per complir aquestes funcions. Consulti el nostre equip d’experts per a més detalls.

On he d’ubicar les escales d’emergència en la meva obra?

Per garantir una correcta evacuació, les escales d’emergència en edificis han d’estar ubicades de manera que permetin a les persones accedir-hi d’una manera ràpida i segura, així com tenir un ferm adequat per suportar les càrregues puntuals.

Normalment estan construïdes en els exteriors d’edificis i l’estructura en la qual se sosté ha d’estar perfectament aixecada. A més, a l’hora de construir aquest tipus d’escales, és important complir també una sèrie de normes que exigeix cada ajuntament o municipi.

Quins elements formen part de les escales d’emergència?

Una escala d’emergència es compon d’una sèrie de plataformes horitzontals, adaptades als desembarcaments de l’edifici. D’aquesta manera, s’hi pot accedir directament des de totes les plantes. Tant la plataforma com l’escala són estructures obertes amb enreixat d’acer. A més, per a més seguretat, es construeix amb baranes a cada un dels nivells.

L’acabat final pot ser amb plataforma d’acer perforat, o amb taulers fenòlic antilliscant.

Lloguer escales d’emergència

A UNIC comptem amb escales d’emergència amb una capacitat de càrrega de fins 7,5kN/m2. El material amb què les realitzem compleix estrictament amb el codi tècnic: la contrapetja és de 17mm i la petjada de 315mm. Les baranes han de ser de barrots verticals. Segons les exigències de l’obra, l’ample és adaptable amb mesures des d’1,09-1,57 fins a 2,07m.

Para estar al dia de los productos y proyectos de Unic, suscríbete a nuestra newsletter