Escales d'Accés i d'Emergència
Filter by Categorías

Escales d’Accés i d’Emergència

Escalera de Acceso y Emergencia | UNIC
Escalera de Acceso | UNIC
Escalera de Acceso | UNIC
Escalera Acceso | UNIC
Escalera Acceso | UNIC
Escalera de Acceso | UNIC
Escalera de Emergencia | UNIC
Escalera de Acceso y Emergencia | UNIC
Escalera de Acceso | UNIC
Escalera de Acceso | UNIC
Escalera Acceso | UNIC
Escalera Acceso | UNIC
Escalera de Acceso | UNIC
Escalera de Emergencia | UNIC

Les escales d’accés o les escales d’emergència faciliten el desplaçament dels operaris en l’obra, augmentant el rendiment. A diferència de la plataforma amb escala clàssica, permet a l’operari pujar còmodament encara que carregui amb eines de treball.