Picadors elèctrics i pneumàtics archivos - UNIC
Filter by Categorías

UNIC lloga una varietat de seleccions per a professionals. Equip tècnic comercial l’assessorarà en què és el que és el millor model adaptat a l’obra a realitzar: de 5kg tallar horitzontal fins a 17kg de demolició treball de terra. Cada model adaptar al seu treball poder escollir el model en funció de la força d’impacte de 4J fins 45 J.