1. Responsable del Tractament

Responsable del Tractament: CATALONIA UNIC, S.L.
Direcció Postal: C/ ALEMANYA, 55. 08700 – IGUALADA
Telèfon: 93.805.60.60
Email: silvia@catunic.com

2. Tractaments

(NOM FISCAL) únicament tracta les dades de caràcter personal que a continuació s’indiquen:

Dades Recollides a travès de la pàgina web

Finalitat: Contestar les sol·licituds d’informació i contacte remeses a través dels correus electrònics i formularis de contacte de la pàgina web.

Conservació: Les dades personals de l’interessat no s’emmagatzemen en base de dades, només s’envien per correu amb el proveïdor de correu: Servatica Internet Technologies.
Les categories de dades que es tracten són les següents:

  • Dades identificatives.
  • Dades de contacte.

No es tracten dades especialment protegides.

3. Drets del Interessat

Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests supòsits no es tractaran les seves dades excepte per motius legítims o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Pot exercir els seus drets a través dels mitjans de contacte indicats en aquesta política (Direcció de correu electrònic o personalment a les nostres instal·lacions), així com obtenir més informació sobre els seus drets i accedir a models per al seu exercici en la següent adreça web:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Així mateix, l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si la petició d’exercici d’algun dret no ha estat satisfeta correctament o si per qualsevol altre motiu considera que les seves dades personals no estan sent tractats correctament. Per a això, podrà dirigir-se a la següent adreça web:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

5. Versió

Aquesta política de privacitat és de data 23/05/2018 i qualsevol modificació dels seus termes es publicarà en aquesta pàgina web.